Қолдану ережелері

Жарғы негізінде әрекет ететін «КУФОРМ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (СТН: 5609196302, мекенжайы: 460044, Орынбор қ., Березка к-сі, 2/5, 18-кабинет), директоры Зуев Александр Олегович (бұдан әрі – Мердігер) «) осы пайдаланушы келісіміне (бұдан әрі – Пайдаланушы келісімі, Келісім) сәйкес қызметтерді көрсетуге өтініш берген кез келген тұлғаға (бұдан әрі – «Тапсырыс беруші») қызметтерді ұсынады, олар бірлесіп Тараптар деп аталады.

Осы Пайдаланушы келісімі Ресей Федерациясының аумағында және Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес қызметтерді көрсетуге қолданылады.

Пайдаланушы келісімінің мәтіні Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 437-бабының 2-тармағына сәйкес ашық оферта болып табылады. Ресей Федерациясының Азаматтық кодексінің 438-бабына сәйкес осы ұсынысты дұрыс қабылдау Шартта көрсетілген барлық әрекеттерді аяқтау болып саналады. Осы Шарттың талаптарын сөзсіз қабылдау (қабылдау) Тапсырыс берушінің Шартпен келісетінін көрсететін әрекет болып саналады: Орындаушының веб-сайтында тіркелу.

Осы ұсынысты қабылдау арқылы жасалған осы Келісім екіжақты қол қоюды талап етпейді.

1. ТЕРМИНДЕР МЕН АНЫҚТАМАЛАР

 • Қызмет – осы Шарт бойынша Орындаушы көрсететін қызмет;
 • Мердігердің веб-сайты – Орындаушының веб-сайтының жұмыс істеуін және пайдаланушылардың пайдалануын қамтамасыз ету үшін біріктірілген компьютерлік бағдарламалардың және басқа бағдарламалық қамтамасыз етудің, мәліметтер базасының, графикалық мазмұнның және басқа жұмыстардың бөлігі ретінде Орындаушыға тиесілі зияткерлік меншіктің құрама (кешенді) объектісі. «QForm» бағдарламалық өнімі; Орындаушының веб-сайтына кіру Интернет желісі арқылы жүзеге асырылады. Веб-сайт мекенжайы: https://ru.qform.io/;
 • «QForm» бағдарламалық өнімі – Мердігердің веб-сайтында орналастырылған бағдарламалық кешен, ол деректерді жинау, викториналар, «Qlink» бейне виджетін пайдалану және пайдаланушының сұраулары бойынша бағдарламалық пакетте іске асырылатын басқа мүмкіндіктер үшін пішіндерді жасау мүмкіндігін береді;
 • Тапсырыс беруші – ұсынысты қабылдаған және осы Шартқа отырған заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің жеке немесе заңды өкілі, Интернет желісін, атап айтқанда Орындаушының веб-сайтын пайдаланушы;
 • Тұтынушының веб-сайты – «QForm» бағдарламалық өнімі арқылы жасалған деректер жинау пішіні орнатылған Интернет арқылы қол жетімді Тұтынушының интернет-ресурсы;
 • Тариф – Шартта белгіленген тәртіппен Орындаушы қабылдаған және өзгерткен және Орындаушы көрсететін қызмет түрлері, оларға тапсырыс беру тәртібі және құны туралы ақпаратты қамтитын құжат;
  Тіркеу - бұл Тапсырыс берушінің әрекеттерінің жиынтығы, атап айтқанда оның деректерін ұсыну және Орындаушының веб-сайтында тіркелгі жасау үшін логин мен парольді бастапқы енгізу;
 • Жеке кабинет – Орындаушының веб-сайтында тіркелу және Орындаушының қызметтерін пайдалану мүмкіндігін беретін веб-бет;
 • Тіркелгі деректері – Тұтынушының тіркелгі деректері, соның ішінде: тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), логин және ұялы телефон;
 • Дербес деректер – тікелей немесе жанама түрде сәйкестендірілген немесе сәйкестендірілетін жеке тұлғаға қатысты кез келген ақпарат (дербес деректердің нысаны, бұдан әрі – субъект);
 • Дербес деректерді өңдеу - дербес деректерді өңдеу - автоматтандыру құралдарын пайдалана отырып немесе мұндай құралдарды пайдаланбай дербес деректермен, соның ішінде жинауды, тіркеуді, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды қоса алғанда, орындалатын кез келген әрекет (операция) немесе әрекеттердің (операциялардың) жиынтығы ( жеке деректерді жаңарту, өзгерту ), алу, пайдалану, беру (тарату, қамтамасыз ету, қолжетімділік), иесіздандыру, блоктау, жою, жою;
 • Дербес деректер операторы – дербес немесе басқа тұлғалармен бірлесіп дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыратын және (немесе) жүзеге асыратын, сондай-ақ дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, дербес деректердің құрамын айқындайтын мемлекеттік орган, муниципалды орган, заңды немесе жеке тұлға. өңдеуге жататын деректер, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар) );
 • Дербес деректерді өңдеуші - жеке деректер операторының мүдделері үшін және атынан жеке деректерді өңдейтін тұлға.

2. КЕЛІСІМНІҢ МӘНІ

2.1. Орындаушы Тапсырыс берушіге Орындаушыға тиесілі «QForm» бағдарламалық өніміне қол жеткізу қызметтерін ұсынуға, сондай-ақ Тапсырыс берушінің ақпараттық және есептеу қызметтеріне қатысты басқа да қызметтерді Шарттарға сәйкес ақылы және ақысыз негізде көрсетуге міндеттенеді. Келісімнің. Тапсырыс беруші көрсетілген қызметтерді Шарттың талаптарына қатаң сәйкес пайдалануға, сондай-ақ Шартта көзделген жағдайларда Орындаушыға көрсетілген қызметтер үшін ақы төлеуге міндеттенеді.

2.2. Осы Шартқа сәйкес қызметтерді көрсетудің міндетті шарты Тапсырыс берушінің осы Шартта айқындалған талаптар мен ережелерді қабылдауы, сақтауы және Тараптардың қарым-қатынастарына қолдануы болып табылады.

2.3. Тапсырыс беруші Орындаушының веб-сайтында және Орындаушының веб-сайтында жасалған пішіндерде, викториналарда және басқа нысандарда орналастырған барлық ақпарат, оның ішінде оның жеке деректері Орындаушының серверінде сақталады және Тапсырыс беруші ақпаратты орналастыруға, сақтауға және өңдеуге келіседі. Осы Келісімге қосылу арқылы Орындаушының веб-сайтының құпиялылық саясатына сәйкес.

3. ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТӘРТІБІ

3.1. Жеке кабинетте тіркелу үшін Тұтынушы толық аты-жөнін толтырады және арнайы тіркеу формасында өзінің электрондық пошта мекенжайын көрсетеді. Қажет болса, Тұтынушы өзінің туған күні мен жынысын қосымша нысанда толтыруға құқылы.

3.2. Тұтынушы логин мен парольді дербес жасайды.

3.3. Клиент өзі көрсеткен деректердің дұрыстығын және Құпия сөзді енгізу арқылы Жеке кабинетте тіркелу фактісін растайды.

3.4. Жеке кабинетте тіркелу фактісі Пайдаланушының осы Шарттың талаптарын тиісті уақыттан бастап толық және сөзсіз қабылдауын білдіреді.

3.5. Клиенттің Жеке кабинетінде орындалған барлық әрекеттер Тапсырыс беруші орындаған әрекеттер болып саналады.

3.6. Орындаушы ұсынатын ақылы қызметтерге қол жеткізу Пайдаланушы төлемді Орындаушының банктік шотына төлегеннен кейін ғана жүзеге асырылады.

3.7. Қызмет Орындаушының шотына қаражат түскен сәттен бастап төленген болып саналады және ол төленген мерзім аяқталғанға дейін жарамды.

3.8. Ақылы қызметтерді көрсетуді тоқтату кезеңінде Пайдаланушы тек Орындаушы ұсынатын тегін қызметтерді пайдалана алады.

4. ЖЕКЕ ЕСЕПТІЛІКТІ ПАЙДАЛАНУ

4.1. Тұтынушы Жеке кабинет арқылы:

4.1.1. Мердігердің қызметтері туралы ақпаратты алыңыз.

4.1.2. Мердігер қызметтерін таңдаңыз, қосыңыз/өзгертіңіз.

4.1.3. Құжаттарды қабылдау және Мердігерге беру.

4.2. Мердігердің құқығы бар:

4.2.1. Жеке кабинетіңіздегі Қызметтер тізімін өзгертіңіз.

4.2.2. Клиент осы Шарттың талаптарын бұзған жағдайда , сондай-ақ қолданыстағы заңнамада көзделген жағдайларда Клиентке Жеке кабинетке қол жеткізуді қамтамасыз ету тәртібін тоқтата тұру, өзгерту немесе тоқтату.

5. ТАРАПТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ

5.1. Мердігер міндеттенеді:

5.1.1. Тапсырыс беруші төлеуге жататын, сондай-ақ Шарттың 5.3.1-тармағына сәйкес Тапсырыс беруші қосымша жеке деректерді енгізгеннен кейін Тапсырыс берушіге Орындаушының қызметтеріне, оның ішінде ақылы қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету.

5.1.2. Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында және Мердігердің веб-сайтының құпиялылық саясатында қарастырылған жағдайларды қоспағанда, Тапсырыс беруші және оның Жеке кабинетіндегі әрекеттері туралы ақпаратты үшінші тұлғаларға ашпаңыз немесе бермеңіз.

5.2. Мердігердің құқығы бар:

5.2.1. Пайдаланушы осы Шарт бойынша өз міндеттемелерін, Орындаушының веб-сайтының құпиялылық саясатының ережелерін немесе Орындаушының веб-сайтының жұмысы мен пайдаланылуын реттейтін Орындаушының басқа құжаттарын бұзса немесе қолданыстағы заңнаманы бұзса, Тапсырыс берушіге Жеке кабинетке кіруді қамтамасыз етуден бас тарту.

5.2.2. Тапсырыс беруші Тарифке сәйкес келесі төлемді жүзеге асырғанға дейін Қызмет төленген мерзім өткеннен кейін ақылы Қызметтерді көрсетуді тоқтата тұру.

5.2.3. Орындаушының Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасында белгіленген ақпаратты және жеке деректерді қорғау жөніндегі міндеттемелерін орындау үшін Жеке кабинетке (соның ішінде автоматтандырылған жүйелерді пайдалану арқылы) қол жеткізуді шектеу.

5.2.4. Жаңа өнімдер мен қызметтерді енгізуге байланысты Мердігердің веб-сайтының және QForm бағдарламалық өнімінің жұмысы мен мазмұнына өзгерістер енгізу, сондай-ақ Тапсырыс берушіге алдын ала хабарламастан жаңа қызметтерге қол жеткізуді қамтамасыз ету.

5.2.5. Осы Шарттың талаптарын Тапсырыс берушіге алдын ала ескертусіз біржақты тәртіпте өзгерту. Шарттың ескі нұсқасы, егер Орындаушымен өзгеше белгіленбесе, Шарттың жаңа мәтіні Орындаушының веб-сайтында жарияланған сәттен бастап күшін жояды.

5.3. Тұтынушы міндетті:

5.3.1. Жеке кабинетті тіркеген және пайдаланған кезде өзіңіз туралы сенімді тіркелгі деректерін, сондай-ақ егер Тұтынушы олардың атынан әрекет ететін болса, заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің сенімді деректерін көрсетіңіз.

5.3.2. Жеке кабинетте әрекеттерді заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің атынан сізде тиісті өкілеттік болған жағдайда ғана, мысалы, Жеке кабинетте әрекеттерді орындамас бұрын осы тұлғалар берген сенімхатпен орындаңыз. Заңды тұлғаның немесе жеке кәсіпкердің мүдделерін білдіру өкілеттігін растайтын құжаттарды Тапсырыс беруші Орындаушының электрондық пошта арқылы сұрау салуын алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей ұсынуы тиіс.

5.3.3. Жеке кабинетте қамтылған тіркелгі деректері мен ақпараттың сақталуын қамтамасыз етіңіз. Жеке кабинетті пайдаланған кезде, Тұтынушы құпиялылық режимінің бұзылуы туралы ақпаратты алғанға дейін, егер мұндай әрекеттер мен құжаттарды басқа тұлғалар жасаған және жіберген болса да, Жеке кабинет арқылы орындалған және жіберілген барлық әрекеттер мен құжаттар орындалды және жіберілді деп есептеледі. Тұтынушы арқылы. Бұл жағдайда құқықтар мен міндеттер, сондай-ақ жауапкершілік Тапсырыс берушіге жүктеледі.

5.3.4. Жеке кабинет арқылы, сондай-ақ Тапсырыс беруші Жеке кабинетте тіркелгеннен кейін орын алған Мердігердің веб-сайты мен QForm бағдарламалық өнімін пайдалану кезінде жасалған барлық әрекеттерге жауапты болыңыз.

5.3.5. «QForm» бағдарламалық өнімін пайдалану арқылы деректерді жинау кезінде 1) Жеке деректерді өңдеу кезінде Сайттың Құпиялық саясатымен және Ресей Федерациясының заңнамасында белгіленген жеке деректерді өңдеу ережелерін сақтау дербес деректер, дербес деректер деректерін өңдеу және жүйелеу; 3) Орындаушының веб-сайтында/Жеке кабинетінде тіркелу кезінде Тапсырыс беруші көрсеткен юрисдикциялар үшін ғана деректерді жинау нысандарын пайдалану 4) алынған деректерді құпиялылық саясатында көрсетілген заңды мақсаттарда пайдалану, жеке деректерді өңдеуге келісім беру; деректер мен жеке деректерді өңдеу бойынша нұсқаулар (тапсырыс жасаған жағдайда 5) 27 шілдедегі Федералдық заңның талаптарын бұза отырып, Мердігер веб-сайтының Құпиялық саясатында көзделмеген пайдаланушылар туралы ақпаратты жинамаңыз; , 2006 жылғы N 152-ФЗ «Жеке деректер туралы» және қолданыстағы заңнама 6) Ресей Федерациясының аумағында орналасқан деректер қорын пайдалана отырып, Ресей Федерациясы азаматтарының жеке деректерін есепке алуды, жүйелеуді, жинақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді) қамтамасыз ету; Ресей Федерациясы;7) Ресей Федерациясы азаматтарының дербес деректерін заңмен белгіленген жеке деректерді трансшекаралық беруге қойылатын талаптарды сақтамай, Ресей Федерациясынан тыс жерлерге бермеу;8) Ресей Федерациясының азаматтарының жеке деректерін жинау және өңдеу; Ресей Федерациясы жеке деректер туралы Ресей Федерациясының заңнамасының талаптарына сәйкес QForm бағдарламалық өнімін пайдаланады.

5.3.6. Осы Шартпен белгіленген міндеттемелердің кез келген бұзылуына, сондай-ақ мұндай бұзушылықтардың барлық салдарына (оның ішінде Мердігер шегуі мүмкін кез келген шығын немесе залал) жауапты болыңыз.

5.3.7. Қолданыстағы заңнамаға қайшы келетін әрекеттерді орындау үшін Жеке кабинеттің қызметтерін пайдаланбаңыз.

5.3.8. Орындаушының Келісімге енгізген өзгерістерін дербес бақылау және ондағы шарттарды орындау бойынша шаралар қабылдау.

5.4. Тұтынушының құқығы бар:

5.4.1. Жеке кабинетіңізді, Мердігердің веб-сайтын және QForm бағдарламалық өнімін осы Келісімнің талаптарына сәйкес пайдаланыңыз.

5.4.2. QForm бағдарламалық құралы өнімінің тегін немесе ақылы нұсқасын өз таңдауыңыз бойынша пайдаланыңыз:

5.4.2.1. QForm бағдарламалық өнімінің ақысыз нұсқасы мыналарды қамтамасыз етеді: 1) QForm бағдарламалық өнімінің тұтынушыға қолжетімді шектеулі функционалдығы 2) Орындаушының жеке деректердің ынтымақтастығы ретінде деректерді өңдеуінің мақсатын анықтауға Тапсырыс берушінің құқығынсыз; деректерді өңдеу 3) «QForm» бағдарламалық өнімін пайдалану арқылы жиналған (өңделген) деректер түрлеріне шектеулер (оның ішінде жинауға (өңдеуге): төлқұжат деректері, коммерциялық ақпарат және т.б.);4) жеке тұлғалардың арнайы санаттарын өңдеуге тыйым салу; «QForm» бағдарламалық өнімін пайдалана отырып деректер;5 ) Клиент жинаған жеке деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізгенге дейін немесе өңдеуге келісімді қайтарып алғанға дейін өңдеу, бірақ Пайдаланушы жойылған күннен бастап 1 (бір) жылдан аспайды. Сайттағы шот 6) Клиенттің деректерді жинау түрінде дербес деректерді өңдеуге келісімі болмаған жағдайда дербес жинауы;

5.4.2.2. QForm бағдарламалық өнімінің тегін нұсқасын пайдаланған жағдайда Тұтынушы міндетті: 1) дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, өңделетін дербес деректердің құрамын, әрекеттерді (операцияларды) анықтай отырып, өзін дербес деректер операторы ретінде көрсетуге; Тапсырыс беруші өз қызметінде қабылдаған дербес деректерді өңдеу ережелерін көрсете отырып, дербес деректермен орындалады және Ресей Федерациясының 2006 жылғы 27 шілдедегі N 152-ФЗ Федералдық заңының талаптарына сәйкес дербес деректер операторының барлық жауапкершілігін көтереді. «Жеке деректер туралы» ФЗ 2) Жеке кабинетке Тұтынушының құпиялылық саясатын жүктеп салу 3) Деректер жинау нысанында дербес деректерді өңдеуге келісімдерді дербес жинауды жүзеге асыру;

5.4.2.3. QForm бағдарламалық өнімінің ақылы нұсқасы мыналарды қамтамасыз етеді:
1) Тұтынушы пайдалану үшін қолжетімді QForm бағдарламалық өнімінің кеңейтілген функционалдығы;
2) Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша деректерді өңдеу мүмкіндігі: i) деректерді өңдеу мақсаттарын анықтау, жеке құпиялылық саясатын пайдалану мүмкіндігімен Орындаушының жеке деректерді өңдеуші ретінде қатысуымен дербес деректер операторы ретінде Тапсырыс берушімен. (жеке деректерді өңдеу) және жеке деректерді өңдеуге келісім беру;ii ) Мердігер деректерді өңдеу мақсаттарын анықтау мүмкіндігі бар дербес деректер операторы ретінде, бірақ құпиялылық саясатын және келісімдерін пайдалану кезінде Орындаушының жеке деректерін өңдеу 3) QForm бағдарламалық өнімін пайдалана отырып, жеке деректердің арнайы санаттарын өңдеу мүмкіндігі (жеке деректерді өңдеуге жазбаша түрде арнайы келісімдер алу шартымен);4) өңдеу мақсаттарына қол жеткізгенге дейін жеке деректерді өңдеу; өңдеу кері қайтарылады, бірақ Сайттағы Пайдаланушының аккаунты жойылған күннен бастап 3 (үш) жылдан аспайды.

5.4.2.4. Орындаушы, Тапсырыс беруші дербес деректер операторы болып табылатын «QForm» бағдарламалық өнімінің ақылы нұсқасын пайдаланған жағдайда: 1) «QForm» бағдарламалық өнімін пайдалану арқылы жиналған (өңделген) деректер түрлерін таңдау шектелген. (жинақтау (өңдеу): төлқұжат деректері, коммерциялық ақпарат және т.б.) 2) QForm бағдарламалық өнімі арқылы деректерді өңдеу мақсаттарын таңдауда шектелген.

5.4.2.5. Тұтынушы дербес деректер операторы ретінде әрекет ететін QForm бағдарламалық өнімінің ақылы нұсқасын пайдаланған жағдайда, Тұтынушы мыналарға міндетті: 1) дербес деректерді өңдеу мақсаттарын, құрамын анықтай отырып, дербес деректер операторы ретінде әрекет етуге. өңдеуге жататын дербес деректер, Тапсырыс беруші өз қызметінде қабылдаған дербес деректерді өңдеу ережелерін көрсете отырып, дербес деректермен орындалатын әрекеттер (операциялар) және Федералдық заң талаптарына сәйкес дербес деректер операторының барлық жауапкершілігін көтереді. Ресей Федерациясының 2006 жылғы 27 шілдедегі N 152-ФЗ «Жеке деректер туралы» 2) Орындаушының жеке деректерін өңдеуге тапсырысты толтыру; 3) Тапсырыс берушінің веб-сайтында жариялау; Жеке кабинет (QLink функционалдығын пайдаланған жағдайда) Тапсырыс берушінің құпиялылық саясатын және құжаттамада Орындаушыны жеке деректерді өңдеуші ретінде көрсете отырып, дербес деректерді өңдеуге келісімді дербес жинайды.

5.4.2.6 QForm бағдарламалық өнімінің ақылы нұсқасын пайдалана отырып, жеке деректердің арнайы санаттарын өңдеу жағдайында Тұтынушы қосымша мыналарды қамтамасыз етуге міндетті: 1) дербес деректер субъектілерінен алынған дербес деректерді өңдеуге жазбаша келісім алу. осындай дербес деректерді алған күннен
бастап 3 (үш) күн ішінде ; 2) Келiсiмдердi жинау үшiн оператор көрсеткен почтаға жиналған келiсiмдердi жіберу.

5.5. Тұтынушының құқығы жоқ:

5.5.1. Мердігердің веб-сайты мен QForm бағдарламалық өнімін осы Келісімнің шарттарын және қолданыстағы заңнаманы бұза отырып, заңсыз және адал емес мақсаттарда пайдаланыңыз.

5.5.2. Құпиялылық саясатында тікелей көрсетілмеген QForm бағдарламалық өнімін пайдаланып басқа деректерді жинау, жеке деректерді өңдеуге келісім беру және жеке деректерді өңдеуге тапсырыс беру (егер тапсырыс жасалған болса).

5.5.3. QForm бағдарламалық өнімі арқылы алынған деректерді заңсыз мақсаттарда және құпиялылық саясатында көрсетілгеннен басқа мақсаттарда пайдалану, жеке деректерді өңдеуге келісім беру және жеке деректерді өңдеуге тапсырыс беру (егер тапсырыс жасалған болса).

5.5.4. QForm бағдарламалық өнімін пайдаланып, биометриялық жеке деректерді (пайдаланушыны сәйкестендіру мақсатында) және пайдаланушы банк картасының деректерін жинаңыз және өңдеңіз.

5.5.5. QForm бағдарламалық өнімін пайдаланып, жеке деректерді өңдеуге жазбаша келісімсіз жеке деректердің арнайы санаттарын жинаңыз және өңдеңіз.

6. ЖЕКЕ ДЕРЕКТЕР

6.1. Тапсырыс беруші Орындаушыға Орындаушының веб-сайтында тіркеу кезінде, сондай-ақ Жеке кабинетті пайдалану процесінде Тапсырыс беруші ұсынған дербес деректерді автоматтандырылған өңдеуге, сондай-ақ үшінші тұлғалардың жеке деректерді өңдеуге келісімін береді. Мердігердің атынан.

6.2. Мердігер жеке деректерді Мердігердің веб-сайтында жарияланған Құпиялық саясатына сәйкес өңдейді.

6.3. Оператор жеке деректерді қолданыстағы заңнамаға сәйкес өңдейді, оның ішінде Ресей Федерациясының 2006 жылғы 27 шілдедегі N 152-ФЗ «Жеке деректер туралы» Федералдық заңына сәйкес.

7. ЖАУАПКЕРШІЛІК

7.1. Клиент Тіркелгі деректерінің ашылуына және жеке кабинетте қамтылған ақпаратқа үшінші тұлғалардың қол жеткізуіне жалғыз жауапты.

7.2. Тапсырыс беруші Орындаушының осы Шартты, Орындаушының веб-сайтының Құпиялық саясатын, Орындаушының веб-сайтының жұмысы мен пайдаланылуын реттейтін басқа да құжаттарын, сондай-ақ Орындаушының осы Шартты орындамауы салдарынан Орындаушы шеккен шығындарды өтеуге міндеттенеді. қолданыстағы заңнама, оның ішінде мемлекеттік органдар Орындаушыға жүктеген жауапкершілік сомасы.

7.3. Орындаушы Тапсырыс берушінің Кәсібін үшінші тұлғаларға жария ету нәтижесінде Тапсырыс берушіге келтірілген, Орындаушының кінәсінен болған залалдар үшін жауапты емес. Егер Тапсырыс берушіден басқа кез келген тұлға Жеке кабинетке Тапсырыс берушінің құпия сөзін пайдаланып кіретін болса, онда мұндай тұлға жасаған барлық әрекеттер Тапсырыс беруші Орындаушыға Тіркелгі деректерінің ашылғаны туралы хабарлағанға дейін осы Тұтынушымен орындалған болып саналады. Тапсырыс беруші Жеке кабинетте өзі жасаған барлық әрекеттерге, сондай-ақ Клиенттің Құпиясөзін пайдаланатын кез келген басқа тұлғалардың Жеке кабинетте жасаған барлық әрекеттеріне дербес жауапты болады.

7.4. Мердігер QForm бағдарламалық өнімін пайдалану нәтижесінде Тапсырыс берушінің үшінші тұлғаларға келтірген шығындарына жауапты емес.

7.5. Орындаушы Шарт бойынша міндеттемелерді орындамау немесе тиісінше орындамау, сондай-ақ туындауы мүмкін шығындар, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, нәтижесінде:
– Тапсырыс берушінің ақпараттық қауіпсіздікті немесе қалыпты талаптарды бұзуға бағытталған заңсыз әрекеттері үшін жауапты емес. Мердігер веб-сайтының жұмыс істеуі;
– Тапсырыс берушінің сервері мен Мердігер сервері арасында интернет байланысының болмауы (орнату, тоқтату және т.б. мүмкін емес);
– Шарт жасау кезінде болған Интернетті және/немесе компьютерлік техниканы пайдаланудың жалпы жағдайын нашарлатуға бағытталған Клиенттердің және/немесе басқа да тұлғалардың әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) байланысты басқа да жағдайлар, сондай-ақ кез келген басқа Мердігердің веб-сайтына бағытталған әрекеттер;
– профилактикалық/техникалық жұмыстарды орындау.

7.6. Орындаушы өз қалауы бойынша, сондай-ақ Орындаушының веб-сайтының басқа пайдаланушыларынан немесе үшінші тұлғалардан Тапсырыс берушінің осы Шартты бұзғаны туралы ақпаратты алған кезде Тапсырыс берушінің Жеке кабинетіне қол жеткізуін кез келген уақытта тоқтата тұруға, шектеуге немесе тоқтатуға құқылы. кез келген себеппен немесе түсініктемесіз, алдын ала ескерту арқылы немесе онсыз, осындай әрекеттен туындауы мүмкін кез келген зиян үшін жауапкершіліксіз уақыт.

7.7. Орындаушы, егер оның пікірінше, Тапсырыс беруші Орындаушының веб-сайтына қауіп төндіретінін анықтаса, Орындаушы Тапсырыс берушінің Жеке кабинетін жоюға және (немесе) Тапсырыс берушінің Орындаушының веб-сайтының кез келген қызметтеріне қол жеткізуін тоқтата тұруға, шектеуге немесе тоқтатуға құқылы. немесе Тапсырыс беруші өзі мүдделерін білдіретін тұлғалар ретінде көрсеткен тұлғаларға. Орындаушының веб-сайтының әкімшілігі осы шартқа сәйкес жүзеге асырылатын ақпаратты уақытша бұғаттауға немесе жоюға немесе Тапсырыс берушінің Жеке кабинетін жоюға (тіркеуді тоқтату) жауапты емес. Тұтынушының жеке кабинетін жою онда орналастырылған барлық ақпаратты автоматты түрде жоюды білдіреді. Жеке кабинетті жойғаннан кейін Тұтынушы Жеке кабинетке кіру құқығын жоғалтады.

7.8. Тараптардың ешқайсысы, егер орындамау су тасқыны, өрт, жер сілкінісі, басқа да табиғи апаттар, соғыс немесе ұрыс қимылдары және басқа да форс-мажорлық жағдайлардың салдары болса, өз міндеттемелерін толық немесе ішінара орындамағаны үшін жауапты болмайды. Келісім және Тараптардың еркінен тәуелсіз.

8. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ ТӘРТІБІ

8.1. Тапсырыс беруші мен Орындаушы арасында Шартты орындауға байланысты мәселелер бойынша даулар туындаған жағдайда, Тараптар оларды келіссөздер арқылы шешу үшін барлық шараларды қабылдайды. Дауларды шешудің талап қою тәртібі міндетті болып табылады. Тараптар Шартта көрсетілген электрондық пошта мекенжайларына шағымдар жіберуге құқылы. Талап арызды қарау мерзімі талап арыз берілген күннен бастап 20 (жиырма) күнді құрайды.

8.2. Тараптар арасындағы барлық даулар келіссөздер арқылы шешіледі. Келісімге қол жеткізілмеген жағдайда дау Орынбор облысының Төрелік сотында, ал егер Тапсырыс беруші жеке кәсіпкер ретінде тіркелмеген жеке тұлға болса, Орындаушының орналасқан жері бойынша аудандық сотта қаралады.

9. БАСҚА ШАРТТАР

9.1. Тұтынушы өзінің ұялы телефоны мен электрондық поштасына ақпараттық хабарламаларды, құжаттар мен ақпаратты алуға келіседі.

9.2. Мердігердің шағым, өтініш және т.б. жіберуге болатын электрондық пошта мекенжайы. бұл: [email protected], Тұтынушы үшін: Жеке кабинетте Тұтынушы көрсеткен электрондық пошта мекенжайы.

9.3. Соттың Шарттың кез келген ережесін жарамсыз немесе орындалмайтын деп тану Шарттың басқа ережелерінің жарамсыздығына әкеп соқпайды.

9.4. Шартпен реттелмеген барлық басқа мәселелерде Тараптар Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасын басшылыққа алады.

9.5. Осы Шарт Тапсырыс берушінің ұсынысын қабылдаған сәттен бастап күшіне енеді және белгісіз мерзімге жасалған.

9.6. Тіркелгеннен кейін Тапсырыс беруші немесе Тапсырыс беруші мүдделерін білдіретін тұлға осы Шарттың талаптарымен немесе Орындаушының веб-сайтында жарияланған жаңа редакциядағы Шарттың талаптарымен келіспеген жағдайда, ол Орындаушыға хабарласуы керек. Тұтынушының жеке кабинетін блоктау . Әйтпесе, Тапсырыс берушінің Орындаушының веб-сайтын одан әрі пайдалануы Тапсырыс берушінің немесе Тапсырыс беруші мүдделерін білдіретін тұлғаның Шарттың талаптарымен келісетінін білдіреді.

9.7. Осы Келісіммен реттелмеген мәселелер Ресей Федерациясының заңнамасына сәйкес шешіледі.

9.8. Тапсырыс беруші Шарттың барлық ережелерімен танысып, оларды түсінетінін және қабылдайтынын растайды.

10. МЕРДІГЕРДІҢ МӘЛІМЕТТЕРІ

ООО «КУФОРМ»
ИНН: 5609196302, ОГРН: 1215600001594;
Заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіліміне енгізілген күні: 19.02.2021
Мекен-жайы: 460044, Ресей Федерациясы, Орынбор қ., көш. Березка 2/5, кабинет 18.
Директор: Зуев Александр Олегович